Pošumavské včeličky
•  Úvod
•  Nabídka 2015
•  Fotogalerie
•  Prodejní místa
•  Kontakty
•  Certif. kvality
•  Ceníky a slevy
•  Řízení chovu
•  Připravujeme

Přístupy na web 
  Úvodní slovo

    Založení chovu "Pošumavských včeliček" je datováno rokem 1891, kdy byla ve volné přírodě (v rozsáhlém lesním komplexu Luh), odchycena první dvě včelstva, která do dnešních dnů tvoří zdravý, přírodou vyselektovaný, genetický základ chovu. Po roce 1995 docházelo k postupnému rozšiřování chovu, jehož základ tvoří mateřský chov situovaný v Pošumavském kraji (lesní komplexy na Klatovsku a na Plzni - jihu), která jsou do dnešních dnů prosty ekologických, antropomorfních zátěží. Satelitní chovy se nachází v Orlických horách (Doudlebsko), na Vysočině (Přibyslavsko) a na Jižní Moravě (Znojemsko).
   Filosofií chovu je poznávání života včeliček a jejich přirozeného vedení v souladu s přírodními zákony s cílem bezzásahovosti a získávání plnohodnotných, čistých včelích produktů plných včelí, resp. přírodní pozitivní energie.

     V produkčním chovu jsou již dlouhodobě vyloučena veškerá neplnohodnotná aditiva (např. rafinovaný řepný cukr) a jakákoliv xenobiotika (např. antibiotika), která jsou zakázána používat podle světových ekologických standardů.

     Včelstva jsou chována v přirozeném prostředí (smíšené, rozsáhlé lesní porosty) a v originálních úlech z přírodních nateriálů. Systém chovu vychází z přirozených potřeb včeliček, které podléhají poměrně rozsáhlému a dlouhodobému studiu a modifikují veškeré řízení chovu. Přírodní výběr pak vede k chovu vitálních, přizpůsobivých včelstev, která nevyžadují nepřirozené zásahy člověka, které se v průběhu času jeví jako chybné.

      Jan Pintíř


Novinky na těchto stránkách:
  Ceny pro rok 2015
      
Úvodní stránka | Kontakt | Prodejní místa | Fotogalerie |