Pošumavské včeličky
•  Úvod
•  Nabídka 2015
•  Fotogalerie
•  Prodejní místa
•  Kontakty
•  Certif. kvality
•  Ceníky a slevy
•  Řízení chovu
•  Připravujeme

 
  Řízení chovu1. Odběr medu

I. Studijní včelstva

A. Standardní skupina

Tvoří tzv. nulovou variantu, kdy probíhá chov za standardních podmínek. Med se odebírá:
Maximálně 2 x ročně
V průběhu května a do 5. srpna
Včelstvu musí být v průběhu května ponecháno 15 kg. energetických zásob, v červnu 20 kg.
Větší část zásob se deponuje v horních nástavcích úlů, část se odebírá pro zimní doplnění, příp. jarní a ukládá se ve skladu.

B. Studijní skupina

Med se odebírá:
1 x ročně
V průběhu června
Včelstvu musí být v průběhu května ponecháno 20 kg energetických zásob, v červnu 25 kg. Odběr se provádí pouze mezi 5 - 20. červnem, což je obvykle nejbohatší období, s nejvyšší přírodní silou. Termín je modifikován v závislosti na vývoji včelstev, průběhu počasí a vývoji vegetace a specifických snůškových poměrů.
Větší část zásob se deponuje v horních nástavcích úlů, část se odebírá pro zimní doplnění, příp. jarní a ukládá se ve skladu.
Část medu od včelstev se odebírá o velikonocích, což je staroslovanský zvyk našich předků.

II. Produkční - chovná včelstva

Jsou chována shodným způsobem jako standardní skupina.
Med se obvykle získává vytáčením na odstředivém medometu, část medu se získává jako strdí (včelí plástve). Vytáčení medu, skladování, ztekucování a stáčení a balení medu je prováděno při respektování příslušného Hygienického režimu, který upravuje dokument "Organizace provozu - Jan Pintíř - Nedaničky".

   Další včelí produkty

1. Vosk - horkovzušné získávání v páře a současná dezinfekce rámků.
2. Pyl - pylochyty - pouze do 15. června a max. 5 dní na včelstvo (3 dny květen, 2 dny červen). Část se získává z plástů (musí být ponecháno min. 8 kg ve včelstvu, nadbytek je možno odebrat)
3. Mateří kašička - odběr do 15. června z přirozených matečníků od linie z vyšší reprodukční schopností, resp. jinou reprodukční strategií.
4. Včelí larvy: odběr do 15. června z přirozených matečníků od linie z vyšší reprodukční schopností, resp. jinou reprodukční strategií.


2. Zdravotní problematika - diagnostika, prevence, léčení

Základní principy:

1. Integrovaný zoohyginenický systém ochrany zdraví včel (přirozená odolnost, selekce přírodními faktory a přírodní selekční kritéria, systém kontrol, diagnostika, přírodní léčebné přípravky, vývoj léčebných přípravků, technologie, přírozené vedení, výživa, voda atd.).
2. Studium varroatolerance včel, šlechtění a chov varroatolerantních rodin a linií. Kooperace na výzkumném projektu varratolerance s VÚVč, Dol.
3. Stálý veterinární dohled: smluvní veter. lékař: systém kontrolních dnů
4. Dlouhodobý výběr: přežitelnost, přirozená odolnost, přírodní výběr
5. Diagnostika: celoroční sledování zdravotního stavu
6. Testace a vývoj veterinárních přípravků. Kooperace na výzkumných projektech a monitoringu s VÚVč., Dol
7. Léčebné zásahy: kys. mravenčí, kys. šťavelová, dávkování a aplikace celoročně dle senzitivnosti včelstva, populační dynamiky a agresivnosti populace Varroa destrucror.

      
Úvodní stránka | Kontakt | Prodejní místa | Fotogalerie |